Bestuur

Bent u benieuwd door wie de activiteiten van de Bravis Personeelsvereniging opgezet en geregeld worden? De enthousiaste bestuursleden stellen zich graag aan u voor.

Organiseert u graag zelf activiteiten? Bent u het liefst op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor uitstapjes? Of vindt u het leuk om samen met collega's sportieve activiteiten op touw te zetten?  Dan is het bestuur van de Personeelsvereniging wellicht iets voor u!  Laat het ons weten. U bent van harte welkom.

Dagelijks bestuur

Bestuursleden

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Personeelsvereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de personeelsvereniging naar buiten toe. Zij leidt de vergaderingen van de vereniging in goede banen en zit ook de algemene ledenvergadering voor. Tevens onderhoudt zij samen met de beide andere leden van het Dagelijks Bestuur het contact met de Raad van Bestuur van ons ziekenhuis.

Secretaris

De secretaris van het bestuur verzorgt het secretariaat van de vereniging. Zij bereidt samen met de voorzitter en de penningmeester de vergaderingen voor, maakt het verslag en de actielijst. Tevens organiseert zij de jaarlijkse ledenvergadering.

Penningmeester

De penningmeester van het bestuur beheert de financiën van de vereniging. De taken van de penningmeester bestaan uit het incasseren van contributiegelden en bijdragen voor activiteiten en in het algemeen het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Dit doet zij door het opstellen van een begroting en een jaarrekening, welke door het bestuur worden vastgesteld en in de algemene ledenvergadering jaarlijks moeten worden goedgekeurd. Tussentijds verzorgt de penningmeester financiële rapportages voor het bestuur zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien het budget dreigt te worden overschreden.