Spelregels Annulering

  • Indien deelname niet meer mogelijk is, dient dit minimaal 1 werkdag voorafgaand aan de activiteit gemeld te worden bij het bestuur van de Personeelsvereniging. Dit is mogelijk via het invullen van het contactformulier op Contact, een mail te sturen naar pvbestuur@bravis.nl of op een andere wijze die vermeld is voor de betreffende activiteit.
  • Afmelding voor een activiteit dient altijd door het ingeschreven PV lid zelf te gebeuren, een introducé of collega/kennis kan geen afmelding doorgeven.
  • Bij afmelding van een activiteit vervalt het kaartje/deelname voor het afmeldende PV lid en eventuele introducés. Indien er voor de betreffende activiteit een wachtlijst aanwezig is, dan zal door de Personeelsvereniging contact worden opgenomen met leden die op deze wachtlijst staan. Indien er geen leden op de wachtlijst staan, kan door het afmeldende PV lid een vervangend PV lid voor de activiteit gezocht worden. Het vervangende PV lid wordt gemeld bij het bestuur van de Personeelsvereniging, waarna een controle op lidmaatschap uitgevoerd wordt.
  • Het is niet toegestaan om zonder afstemming met de Personeelsvereniging een vervangend lid te zoeken voor deelname.
  • Het is na inschrijving voor de activiteit niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren. Indien geannuleerd wordt voor een activiteit zal, zoals hierboven vermeld, een vervangende deelnemer worden gezocht. Indien er een vervanger gevonden wordt, dan worden het afmeldende lid en het vervangende lid met elkaar in contact gebracht en zal de eventuele financiële afhandeling onderling geregeld worden tenzij anders vermeld.
    Indien er geen vervanger gevonden wordt, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld door de Personeelsvereniging plaats.
  • Bij afmeldingen ontvangen korter dan 1 werkdag voorafgaand aan de activiteit is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk.
  • Indien het PV lid niet kan deelnemen aan de activiteit, kunnen eventuele introducés ook niet deelnemen aan de activiteit. Bij sommige activiteiten is het mogelijk om de introducé te wijzigen, neem hiervoor contact op met de Personeelsvereniging.