Algemene info lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Personeelsvereniging staat open voor de volgende personen:

Gewone leden:

  • personeelsleden van de Stichting Bravis ziekenhuis
  • personeelsleden van de Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant
  • personeelsleden van de Stichting Medische Microbiologie West-Brabant
  • personeelsleden van het Dermatologisch Centrum Zuidwest Nederland B.V.

Buitengewone leden:

oud-personeelsleden van bovengenoemde instellingen die met (flex) pensioen zijn gegaan, dan wel arbeidsongeschikt zijn geraakt en die aansluitend hun gewone lidmaatschap hebben omgezet in een buitengewoon lidmaatschap.

Externe leden:

  • vrijwilligers werkzaam in het Bravis ziekenhuis
  • vrijgevestigd medisch specialisten verbonden aan het Bravis ziekenhuis
  • personeelsleden van de Poliklinische Apotheek B.V.
  • alle andere personen die een functioneel zeer nauw contact onderhouden met het Bravis ziekenhuis zoals:

                             - medewerkers van Cofely die permanent in Bravis ziekenhuis gedetacheerd zijn
                             - medewerkers van de voormalige Stichting Prothese Orthese (nu onderdeel van OIM Brabant)
                             - medewerkers van de Stichting Tante Louise - Vivensis

Elk lid van de Personeelsvereniging die deelneemt aan de activiteiten die door de Personeelsvereniging worden georganiseerd, zal handelen in overeenstemming met de doelstelling van de PV. Hij/zij zal tevens de Statuten en het Huishoudelijk reglement in acht nemen.