Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door onderstaande formulier in te vullen. Uiteraard hopen wij dat u hier geen gebruik van zult maken en met veel enthousiasme lid wilt zijn van de PV Bravis!

Let op

Opzeggen voor personen in loondienst gaat via MijnHR. Het lidmaatschap eindigt altijd op het eerste van de (eerstvolgende) maand.

Voor buitengewone leden loopt het lidmaatschap van de vereniging per kalenderjaar. Indien u gedurende het kalenderjaar uw lidmaatschap opzegt, gaat de opzegging pas in op 1 januari van het volgende jaar. Er vindt geen terugbetaling plaats van het contributiegeld over de resterende maanden van het kalenderjaar. 

Opzeggen lidmaatschap