Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door onderstaande formulier in te vullen. Uiteraard hopen wij dat u hier geen gebruik van zult maken en met veel enthousiasme lid wilt zijn van de PV Bravis!

Let op

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar. Indien u gedurende het kalenderjaar uw lidmaatschap opzegt, gaat de opzegging pas in op 1 januari van het volgende jaar. Er vindt geen terugbetaling plaats van het contributiegeld over de resterende maanden van het kalenderjaar. Deze bepaling geldt niet voor gewone leden die in het eerste jaar na hun indiensttreding hun automatische lidmaatschap opzeggen. Voor hen gaat de opzegging met ingang van de eerstvolgende kalendermaand in.

Opzeggen lidmaatschap