Spelregels Inschrijving

  • Om in te schrijven en uiteindelijk deel te nemen aan een activiteit moet men op het moment van inschrijven van de betreffende activiteit lid zijn van de Personeelsvereniging. Na de sluitingstermijn van de betreffende activiteit wordt er door de Personeelsvereniging een controle gedaan op het lidmaatschap. Indien hieruit blijkt dat er geen actief lidmaatschap is op het moment van inschrijven, wordt de inschrijving niet geaccepteerd en is deelname aan de activiteit niet mogelijk. Eventueel betaalde inschrijfgelden worden terugbetaald.
  • Inschrijven voor activiteiten kan enkel op de manier zoals aangegeven wordt door de Personeelsvereniging. In de meeste gevallen zal dit door middel van het inschrijfformulier op de website van de Personeelsvereniging zijn, tenzij anders aangegeven. Zodra de inschrijvingstermijn geopend is, die vermeld staat per activiteit, zal het inschrijfformulier op de pagina van de activiteit beschikbaar zijn.
  • Betaling voor een activiteit moet voldaan worden op het moment van inschrijving. Na het invullen van het inschrijfformulier wordt doorverwezen voor betaling. Indien de betaling niet wordt voldaan, dan is de inschrijving niet geldig en daarmee deelname aan de activiteit niet mogelijk. Een nieuwe inschrijfpoging op wijze zoals is aangegeven voor de betreffende activiteit moet ondernomen worden om de betaling alsnog te voldoen. Losse betalingen over gemaakt direct naar het rekeningnummer van de Personeelsvereniging worden niet geaccepteerd.
  • Nadat de inschrijving is voltooid en de betaling is voldaan, is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren. Zie voor meer informatie ook de spelregels voor Annulering.
  • Het inschrijfformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. Eventuele discrepanties en gevolgen hiervan komen ten laste van degene die het formulier heeft ingevuld.
  • De contactgegevens die bij inschrijving van de activiteit op het inschrijfformulier worden doorgegeven (email, telefoonnummer, adres), zijn de contactgegevens die gebruikt worden voor berichtgeving rondom deze activiteit.
  • Eventuele aanvullende voorwaarden voor inschrijving of deelname worden per activiteit beschreven en staan vermeld op het moment van inschrijving. Bij inschrijving voor de activiteit wordt akkoord gegaan met deze aanvullende voorwaarden. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden na inschrijving of voor deelname, dan zijn eventuele consequenties voor degene die het formulier heeft ingevuld.
  • Eventuele opmerkingen of wensen kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt bij het veld Opmerkingen. Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met deze opmerkingen, echter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.