Spelregels

De Personeelsvereniging heeft ten doel het bevorderen van de onderlinge contacten en de saamhorigheid tussen alle personeelsleden en medewerkers van het Bravis ziekenhuis. Ter verwezenlijking van deze doelstelling organiseert het bestuur van de vereniging activiteiten voor haar leden. Om dit tot stand te brengen zijn er spelregels opgesteld die van toepassing zijn bij inschrijving, deelname en annulering van activiteiten.