Contributies

Op 9 en 11 december 2014 hebben de aanwezige leden van de personeelsverenigingen van het Bravis ziekenhuis ingestemd met het contributievoorstel. De contributiebedragen zijn met ingang van 1 januari 2015 als onderstaand vastgesteld:

Met ingang van 2021 zal zoals door de leden is besloten op de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 het bedrag voor buitengewone leden en vrijwilligers in 3 jaar worden verhoogt naar € 24,00 per jaar

  •  contributie 2021 = € 15,00
  •  contributie 2022 = € 20,00
  •  contributie 2023 = € 24,00
Gewone leden Buitengewone leden Externe leden:
€ 2,- per maand € 10,- per jaar Vrijwilligers € 10,- per jaar
    Vrijgevestigd medisch specialisten € 24,- per jaar
    Overigen 2,- per maand (+ mogelijk toeslag ad € 1,50 per maand)*


* Deze toeslag vervangt de werkgeversbijdrage. Deze brengen wij u in rekening indien wij met uw werkgever geen afspraken hebben kunnen maken over deze bijdrage.