Contributies

Op 9 en 11 december 2014 hebben de aanwezige leden van de personeelsverenigingen van het Bravis ziekenhuis ingestemd met het contributievoorstel. Op de Algemene ledenvergadering van 9 april 2019 is een nieuw voorstel gedaan voor het bedrag van de buitengewone leden en vrijwilligers. Besloten door de leden op de Algemene Ledenvergadering is om dit in 3 jaar te verhogen naar €24,00 per jaar (gelijk aan gewone leden).

Onderstaand een overzicht van de contributie:

Gewone leden Buitengewone leden Externe leden:
€ 2,- per maand

Per 2021 € 15,- per jaar
Per 2022 € 20,- per jaar
Per 2023 € 24,- per jaar

Vrijwilligers
Per 2021 € 15,- per jaar
Per 2022 € 20,- per jaar
Per 2023 € 24,- per jaar
    Vrijgevestigd medisch specialisten € 24,- per jaar
    Overigen 2,- per maand (+ mogelijk toeslag ad € 1,50 per maand)*


* Deze toeslag vervangt de werkgeversbijdrage. Deze brengen wij u in rekening indien wij met uw werkgever geen afspraken hebben kunnen maken over deze bijdrage.