Verlengen

Voor het verlengen van uw lidmaatschap en de betaling van uw contributie voor het kalenderjaar 2024 verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen. 

Let op: deze pagina is niet van toepassing voor de gewone leden. Hun lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Nadat wij uw verlenging ontvangen hebben, zullen wij deze informatie controleren en in onze administratie verwerken. Hierna ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. Let op: dit kan een aantal dagen cq weken duren.

Wij verzoeken u voor 1 maart 2024 uw verlenging op deze wijze uit te voeren. Indien u na 1 maart 2024 zich niet opnieuw heeft ingeschreven als PV-lid en/of nog niet heeft betaald, gaan wij er van uit dat u geen interesse meer heeft in het lidmaatschap van onze vereniging. Uw lidmaatschap wordt dan automatisch beëindigd.

Formulier Lidmaatschap verlengen