Spelregels lidmaatschap

Handelen als lid van de Personeelsvereniging

De Personeelsvereniging heeft tot doel "het bevorderen van de onderlinge contacten en de saamhorigheid tussen alle personeelsleden en medewerkers op vrijwillige basis van het ziekenhuis". Het gaat dus vooral om de saamhorigheid en de gezelligheid. Elk lid van de Personeelsvereniging die deelneemt aan de activiteiten die door de Personeelsvereniging worden georganiseerd zal handelen in overeenstemming met deze doelstelling. Hij/zij zal tevens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in acht nemen.