De personeelsvereniging

De Personeelsvereniging Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen de Personeelsvereniging van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal (oorspronkelijk opgericht in 1968) en de Personeelsvereniging van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom (opgericht op 30 oktober 1968).

Onze doelstelling

Het bevorderen van de onderlinge contacten en desaamhorigheid tussen alle personeelsleden en medewerkers, op vrijwillige basis, van het ziekenhuis door

  • de toetreding van leden zoveel mogelijk te bevorderen
  • de organisatie van personeelsavonden, uitstapjes,bingoavonden, feesten en andere activiteiten
  • aandacht te besteden aan dienstjubilea
  • alle andere middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn

Dagelijks bestuur

Bestuursleden