Simone van den Broek

Secretaris

Bestuurslid sinds

Huidige functie: secretaris

E-mail: pvbestuur@bravis.nl

De voornaamste taak van Simone is het voeren van het secretariaat en is daarmee verantwoordelijk voor alle correspondentie van de Personeelsvereniging. Simone verzorgt tevens de agenda en notulen van alle bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast is ze betrokken bij een aantal activiteiten. Zo heeft zij onder andere als aandachts gebied de theatershows en verleent zij hand en spandiensten daar waar nodig.

Vragen?