Spelregels Privacy

  • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Door aan te melden en/of mee te doen met activiteiten, geeft de deelnemer toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.
  • Door aan te melden en/of mee te doen met activiteiten, geeft de deelnemer toestemming dat gemaakte foto’s en/of filmpjes tijdens de activiteit gebruikt kunnen worden voor PV doeleinden.