Deelname toegangskaarten

Het is niet toegestaan om kaarten zelf door te verkopen aan derden. De kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien u, om welke reden dan ook, niet zelf kunt deelnemen aan deze activiteit, dient u dit terstond aan het PV bestuur te melden. Wij zullen dan proberen de kaarten aan PV leden te verstrekken die op de reservelijst staan. Als dat is gelukt, wordt het inschrijfgeld aan u terugbetaald. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u zelf kaarten onderling doorverkoopt! Wij kunnen hierop controleren.

Zorg ervoor dat u ruim van tevoren in het theater aanwezig bent, zodat u de voorstelling voor de andere toeschouwers niet verstoort.

Indien van toepassing krijgt u in de bus op de heenweg naar de voorstelling te horen waar u na afloop van de voorstelling dient te verzamelen om terug naar de bus te kunnen gaan. Zorg ervoor dat u direct na de voorstelling op de aangewezen plaats verzamelt zodat er niet onnaodig gewacht hoeft te worden.