Deelname busvervoer

 • Als een activiteit inclusief busvervoer wordt aangeboden, is het niet toegestaan om met eigen vervoer te reizen, tenzij op de activiteitenpagina anders staat aangegeven.
 • Bussen vertrekken in principe altijd vanaf het Boerhaaveplein voor het ziekenhuis (aan de straatzijde) op de locatie Bergen op Zoom of aan de Boerhaavelaan voor het ziekenhuis op de locatie Roosendaal. Mocht het een keer anders zijn, dan wordt daar melding van gemaakt.
 • Ook hier geldt: wees op tijd aanwezig. niets is vervelender als er een bus vol collega's op u moet wachten. Dit geldt natuurlijk op de heenreis, maar zeker ook op de terugreis. Wij gaan immers uit van het principe "Samen uit samen thuis".
 • Indien wij niets vernemen, vertrekt de bus op de afgesproken tijd.
 • Elke bus heeft een busnummer met het logo van de Personeelsverenniging. Deze is bij de deur of de voorruit van de bus bevestigd.
 • Wij werken altijd met busleiders. Dit is meestal één van onze bestuursleden. De busleider heeft het contact met de chauffeur en zorgt ervoor dat iedereen in de bus de nodige informatie heeft.
 • In de bevestiging staat in welke bus u plaats mag nemen. Verzamel bij deze bus en wacht met instappen tot u zich gemeld heeft bij de busleider.
 • Het is niet mogelijk om van bus te wisselen als u in een bepaalde bus ingedeeld bent. Geef daarom duidelijk bij uw inschrijving aan bij wie u in de bus wilt zitten, zodat wij u juist kunnen indelen.
 • Wij werken met buslijsten waarop staat wie in welke bus geplaatst is. Deze lijsten zijn voor alle bussen bij alle busleiders en de portier van het ziekenhuis aanwezig. In geval van een calamiteit weten wij zo wie in welke bus zit en welk gezin gewaarschuwd moet worden als er iets ernstigs is gebeurd. 
 • Zoek een plaatsje op in de bus. Wij kunnen helaas niet werken met het reserveren van plaatsen. De enige plaats die gereserveerd is, is de plaats van de busleider. Deze zit altijd op één van de voorste banken in de bus zodat hij/zij contact kan hebben met de chauffeur.
 • Neem op de terugweg plaats in dezelfde bus als op de heenweg. Dit in verband met de buslijsten die opgesteld zijn. Dit voorkomt dat wij u in een bus missen en de busleider van die bus naar u op zoek gaat. Wij willen immers onnodig wachten voorkomen.
 • Neem op de terugweg plaats op dezelfde bank als op de heenweg. Dit voorkomt mogelijke irritatie bij de andere deelnemers.
 • Het is mogelijk om spulletjes die u niet direct nodig heeft te laten liggen in de bus. Dit geschiedt geheel op eigen risico. Zowel de busonderneming als het PV bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing. Ook moet u er rekening mee houden dat u gedurede de activiteit niet naar de bus kunt gaan om er iets uit te halen.