Jan Buijsen

Jan Buijsen

Bestuurslid

  • Bestuurslid sinds 1-1-2015
  • Huidige functie:bestuurslid
  • Voorgaande functies: voorzitter PV Lievensberg van april 2011 tot fusie, bestuurslid van april 1999 tot april 2011
  • E-mail: pvbestuur@bravis.nl ( t.a.v. Jan)

Jan is geboren in het mooie jaar 1960, al meer dan 40 jaar getrouwd en wonende te Bergen op Zoom. tussentijds verblijd met de geboorte van een zoon en een dochter en ook al weer in het rijke bezit van 3 kleinkinderen + 2 "bonus" kleinkinderen.

Hij is in 1989 het Lievensberg ziekenhuis begonnen bij de afdeling Technische Dienst waarbij door tussentijdse cursussen en opleidingen zijn tegenwoordige takenpakket bestaat uit elektro en telematica in de ruimste zin. Het fijne van al dit werk vind hij dat je zoveel in contact komt met collega's van andere afdelingen en waarbij de persoonlijke contacten die je hier mee opbouwt natuurlijk weer ten goede kunnen komen bij bepaalde activiteiten die door de personeelsvereniging worden georganiseerd. Mede hierdoor is hij in april 1999 in het bestuur van de personeelsvereniging gestapt en heeft ervaren dat je werd opgenomen in een warme club waarbij bij eenieder een gedrevenheid heeft om te proberen voor iedere doelgroep/leeftijd jaarlijks een paar activiteiten te organiseren. Een nuttige besteding van je vrije tijd waarbij je door leuke reacties van de leden weet dat je met iets bezig bent waar waardering voor is.

In april 2011 heeft hij de voorzittersrol op zich genomen en dit een drietal jaren met veel plezier gedaan. Het jaar 2015 begon voor iedereen met een nieuwe uitdaging en gingen daarna verder als nieuwe personeelsvereniging met de naam PV Bravis ziekenhuis. Dit was voor hem een mooi begin om de voorzitters hamer over te geven aan een nieuwe voorzitter en hierna als "gewoon" bestuurslid activiteiten te gaan organiseren.

Na verloop van jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op de organisatie van het Sinterklaasfeest binnen het ziekenhuis.Zowel de kindermiddag voor kinderen van de PV-leden als (op verzoek van de Raad van Bestuur) de patiënten van het ziekenhuis worden verblijd met een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Ook het jaarlijks terugkerend gezinsuitje is een activiteit waar hij zich graag voor inzet. Daarnaast vindt hij het vanzelfsprekend hand- en spandiensten te verrichten bij collega bestuursleden die diverse andere activiteiten organiseren.       

Vragen?