Algemene Leden vergadering 2021

Algemene Leden vergadering 2021

Algemene ledenvergadering (ALV) 2021

Vanwege de huidige Covid situatie zal de ALV in het jaar 2021 een digitale vorm krijgen. 

Gewijzigde datum: de vergadering zal niet op 11 mei 2021 plaats vinden, maar op 18 mei 2021!

Algemene ledenvergadering (ALV) 2021

Vanwege de huidige situatie zal de ALV in het jaar 2021 een digitale vorm krijgen. Hieronder zijn de stukken te lezen die in de ALV besproken worden, samen met de agendapunten:

1.   Notulen vorige algemene ledenvergadering (21 april 2020)

2.   Activiteiten jaarverslag over 2020

3.   Financieel jaarverslag over 2020 en Kascommissie,

 Inzage in de dechargeverklaring en financieel jaarverslag kunnen via pvbestuur@bravis.nl aangevraagd worden.

4.   Bestuursverkiezingen

      Nieuwe / Aftredende en herkiesbare bestuursleden

      * Simone van den Broek / herkiesbaar

      * Annie Jungbeker / herkiesbaar

      * Marga Huis / herkiesbaar

      * Diana Groeneveld/ nieuw lid ( door bestuur voorgedragen )

      * Marlies Hogenes / nieuw lid ( door bestuur voorgedragen )

5.   Contributie Buitengewone leden / vrijwilligers ( afspraken 2019 )
      * De afspraken die in 2019 zijn gemaakt zijn vanaf 2021 ingegaan.

6.   Overzicht activiteiten PV Bravis in 2021

 

Vragen of reacties over de stukken of de bestuursverkiezing kunnen per mail naar pvbestuur@bravis.nl gestuurd worden t/m 4 mei 2021.

Deze ( door covid maatregelen in acht te moeten nemen ) jaarvergadering zal via teams plaats vinden. Indien u hierbij wilt zijn kunt u hiervoor een teams verzoek aanvragen via een mail naar pvbestuur@bravis.nl.

Ruim voor de vergadering zal u dan via mail de verdere informatie hiervoor ontvangen

Na 18 mei en zonder tegenstemmen zullen de herkiesbare en nieuw voorgedragen leden tot het bestuur van de Personeelsvereniging toe treden 

Data

Tijd

11 mei 2021 19:00 uur - 20 :00 uur