Piet Venis

Piet Venis

  • Bestuurslid sinds 1-1-2015
  • Huidige functie: bestuurslid
  • Vorige functies:bestuurslid PV Lievensberg van april 2006 tot fusie, penningmeester van april 2010 tot april 2011
  • E-mail: pvbestuur@bravis.nl  (t.a.v. Piet)

Voor dat hij in dienst kwam van het toenmalige  Ziekenhuis Lievensberg ( 1 februari 1980) was Piet werkzaam als orthopedisch instrumentmaker bij de NV Novatrix te Den Haag, Vanuit  dit bedrijf had Piet vaste spreekuren ( 4 dagen in de week ) in het ziekenhuis.

Op 1 februari 1980 startte hij in het ziekenhuis een nieuwe afdeling orthopedisch instrumentmakerij POA. Later werd dit een zelfstandige stichting “Stichting Prothese Orthese” (SPO) werd. Deze stichting fuseerde in 2012 met de orthopedische werkplaats van het Revalidatie Centrum  Breda onder de naam ” OIM Brabant ”.

Piet organiseert het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Personeelsvereniging. Daarnaast is hij actief met hand en spandiensten bij diverse andere activiteiten zoals de bingo, de dropping, busreisjes, etc. Kortom, je kunt hem overal tegenkomen.

Tenslotte helpt Piet ook jaarlijks met het bouwen en maken van de decors voor de Sinterklaasmiddag. Hij geniet momenteel van zijn welverdiende pensioen (maar is daarbij actiever dan ooit).

Vragen?